Operastrip De Vliegende Hollander

De inspiratie voor zijn Fliegende Holländer kreeg Richard Wagner toen hij zelf in een storm verzeild raakte tijdens een zeereis. Hij schreef een opera over een kapitein die gedoemd is eeuwig over de oceanen te zwerven, maar eens in de zeven jaar aan land mag. Vindt hij daar een vrouw die hem eeuwig trouw blijft, dan wordt hij verlost van zijn vloek.


muziek-en-magische-wapens-vk_220x220Lees en luister ook