Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Universal Music Group

Dit Privacybeleid omschrijft de basis waarop alle informatie (eventueel met inbegrip van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in wetgeving inzake gegevensbescherming) die wij van u verzamelen, of die u ons verstrekt via deze website, toepassing of service (de “Site”) door ons wordt verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om inzicht te krijgen in de methodes met betrekking tot uw gegevens en hoe we deze behandelen.

OVER ONS

Deze site wordt beheerd door Universal Music BV, ‘s-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum (“Wij”), een gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het toepasselijk recht inzake gegevensbescherming. Als onafhankelijk gegevensbeheerder op grond van het toepasselijk recht inzake gegevensbescherming mogen Wij uw persoonsgegevens delen met UMG Recordings Services Inc, gevestigd te 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, Californië, Verenigde Staten. Universal Music BV en UMG Recordings Services Inc. verstrekken u onafhankelijk van elkaar de informatie die opgenomen is in dit Privacybeleid (en eventuele verwijzingen in dit Privacybeleid naar “wij” worden beschouwd als verwijzingen naar UMG Recordings Services Inc. voor dit doel).

Zoals gebruikt in dit Privacybeleid omvat “UMG Ondernemingen” alle rechtspersonen waarover UMG zeggenschap heeft, die zeggenschap hebben over UMG of die onder gezamenlijke zeggenschap staan, met inbegrip van dochterondernemingen, joint ventures of andere rechtspersonen waarin UMG een wezenlijk eigendomsbelang heeft.

CONTACT

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u hier klikken, of een bericht sturen aan het bovenstaande adres.

Als u contact wil opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van UMG kunt u hier klikken, of een e-mail sturen aan privacy.officer@umusic.com.

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken die geen verband houden met dit privacybeleid, kunt u deze FAQ raadplegen over hoe u contact kunt opnemen met UMG.

GEGEVENS DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN

Wanneer u gebruik maakt van de Website of contact met ons opneemt via e-mail, sociale media, sms, telefoon of op een andere manier, kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

> Gegevens die u ons verstrekt, waaronder:

• Formulieren die door u op de Website zijn ingevuld;
• Inhoud van correspondentie met ons via de telefoon, e-mail of anderszins;
• Registratie op de Website;
• Abonnementen of bestellingen die op de Website zijn afgesloten of geplaatst;
• Deelname aan discussieforums of andere sociale media-functies die op de Website beschikbaar zijn;
• Deelname aan een wedstrijd, actie of enquête;
• Indien van toepassing: levensloop, arbeidsverleden, cv of andere informatie in het kader van een sollicitatie;
• Melden van een probleem of vragen om ondersteuning voor de Website.

De gegevens die u ons verstrekt kunnen het volgende omvatten: uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, geboortedatum, betaalgegevens, persoonlijke beschrijving, foto’s of afbeeldingen of commentaar.

> Gegevens die wij over u verzamelen.

Wij kunnen automatisch de volgende gegevens verzamelen over elk bezoek van u aan onze Website:

• Technische gegevens, met inbegrip van het IP-adres, inloggegevens, het type en de versie van de browser, tijdzone, soorten en versies van browser plugins, besturingssysteem en -platform;
• Informatie over uw bezoek, waaronder de volledige URL-clickstream naar, door en vanaf onze Website (inclusief datum en tijd);
• De pagina’s die u heeft bekeken of opgezocht; de laadtijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie met betrekking tot pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen over bepaalde functies), en gebruikte methoden om de pagina te verlaten.

Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw apparaten (zoals telefoons, computers of andere apparaten) waarmee u onze Websites opent en bezoekt. Dergelijke informatie omvat unieke identificatiecodes van apparaten en informatie over mobiele netwerken (inclusief telefoonnummer), IP-adres, taal en tijdzone, besturingssysteem, hardwareversie, locaties (inclusief specifieke geografische locaties, zoals via GPS, Bluetooth of wifisignalen)

GEGEVENS DIE WIJ UIT ANDERE BRONNEN ONTVANGEN

Ook werken Wij nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers voor technische diensten, betaal- en bezorgdiensten, reclamenetwerken, analytics-aanbieders, sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, aanbieders van zoekgegevens, kredietinformatiebureaus, derden die functionaliteiten voor aanmelden en integratie met sociale netwerken mogelijk maken), en wij kunnen van hen informatie over u ontvangen.

Als u ervoor kiest om gebruik te maken van functies op deze Website of andere websites van UMG die gekoppeld zijn aan uw online profielen, accounts of diensten (waaronder sociale media-accounts) (“Gekoppelde Accounts”), kunnen wij alle gegevens verzamelen waarvoor u toestemming heeft gegeven door middel van uw instellingen op deze Gekoppelde Accounts. Als u bijvoorbeeld inlogt op onze website met uw Facebook-account en ervoor kiest om Facebook toe te staan om uw profiel met ons te delen, kunnen wij deze informatie verzamelen. Informatie die we ontvangen uit Gekoppelde Accounts omvat een e-mailadres, voornaam en achternaam, locatie (woonplaats en land), geslacht, geboortedatum, vind-ik-leuks, berichten of andere activiteit op sociale media. Controleer de privacyinstellingen van uw Gekoppelde Account om te bepalen welke informatie op deze manier aan ons wordt verstrekt.

Wanneer u solliciteert naar een baan bij UMG kunnen wij de gegevens die u ons verstrekt gebruiken om met derden te communiceren over uw sollicitatie, voor zover dit wettelijk is toegestaan, waaronder het controleren van uw introductiebrieven, arbeidsverleden, referenties, het uitvoeren van antecedentenonderzoek en andere doeleinden in verband met uw sollicitatie.

HOE UW GEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT

Wij kunnen gegevens die wij over u in bezit hebben op de volgende manieren gebruiken:

• Om ons te helpen te reageren op uw vragen;
• Om u informatie te verschaffen over een bepaalde artiest van Universal Music;
• Om u te voorzien, of toe te staan dat geselecteerde derden u voorzien, van informatie over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u reeds heeft aangeschaft, waarnaar u reeds heeft geïnformeerd of waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;
• Om aan u en andere gebruikers van onze Website aanbevelingen en suggesties te doen over goederen en diensten die voor u of hen interessant kunnen zijn;
• Om derden te voorzien van, of hen toe te staan om u te voorzien van, gerichte reclame via websites die u bezoekt over goederen of diensten die u misschien interessant vindt (zie voor meer informatie hierover ons Cookiebeleid hieronder);
• Om de doeltreffendheid van reclame die wij u en anderen aanbieden te meten en hierin inzicht te verkrijgen, en om u relevante reclame te verstrekken;
• Om de voortgang van en het aantal deelnemers aan wedstrijden en acties bij te houden;
• Om het mogelijk te maken dat interactie tussen u en onze Website plaatsvindt, door het plaatsen van commentaar of het delen van informatie van onze Website op sociale media-platformen van derden.
• Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan, en om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u aan ons vraagt;
• Om uw toegang tot de diensten te beheren of u te informeren over wijzigingen in de diensten;
• Om te voldoen aan eisen op grond van wet- en regelgeving;
• Om onze Website te beheren en ten behoeve van de interne bedrijfsvoering, met inbegrip van het oplossen van problemen, data-analyse, testen, onderzoek en ten behoeve van statistische doeleinden en enquêtes.
• Om onze Website te verbeteren en ervoor te zorgen dat inhoud gepresenteerd wordt op de manier die het meest effectief is voor u en uw computer;
• Als onderdeel van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden;
• Indien u heeft gesolliciteerd naar een baan bij UMG om de informatie uit uw sollicitatie te beoordelen, controleren en evalueren.

Wij kunnen informatie die we uit andere bronnen ontvangen samenvoegen met informatie die u aan ons doorgeeft en informatie die wij over u verzamelen (waaronder informatie met betrekking tot uw apparaten). Wij kunnen deze samengevoegde informatie gebruiken voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor de duidelijkheid: indien u een artiest van UMG bent, en de Website betrekking heeft op uitkering van royalty’s en uw zakelijke relatie met UMG, dan gebruikt UMG de informatie die verzameld wordt van deze Website uitsluitend voor het mogelijk maken van de uitkering van royalty’s en het beheer door UMG van de zakelijke relatie met u, en zoals anders is overeengekomen in uw artiestenovereenkomst met UMG.

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met elke UMG Onderneming die hier, vermeld is, en met bepaalde derden, waaronder:

• Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers ten behoeve van de nakoming van een overeenkomst wij met hen of u aangaan om u te voorzien van een product of dienst;
• Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers om u te voorzien van informatie over acties en aanbiedingen;
• Toepasselijke artiesten van Universal Music en/of hun vertegenwoordigers;
• Adverteerders, reclamenetwerken en sociale netwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan te bieden aan u en anderen. Wij kunnen ook gebruikmaken van geaggregeerde en andere informatie om adverteerders te helpen om het publiek te bereiken waarop ze zich willen richten. Wij maken gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld om ons in staat te stellen om te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertenties te tonen aan die doelgroep;
• Analytics en aanbieders van zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en optimalisering van onze Website;
• Derden in het geval dat u toestemming geeft voor of vraagt om te delen met derden.

We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden:

• In het geval dat wij een bedrijf of activa kopen of verkopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens openbaar kunnen maken aan de de potentiële verkoper of koper van dit bedrijf of deze activa.
• Indien een aanzienlijk deel van de activa van de UMG-onderneming die deze Website beheert wordt overgenomen door een derde, in welk geval de persoonsgegevens van zijn klanten één van de overgedragen activa vormen;
• Indien wij een verplichting hebben om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid te beschermen van UMG- ondernemingen, onze klanten of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en beperking van kredietrisico’s;
• Aan andere derden, indien dit rechtmatig is.

OPSLAG EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Alle door u verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen, doorgegeven of geraadpleegd worden door rechtspersonen over de hele wereld, zoals beschreven in dit beleid. Wij zullen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid verwerkt worden. Wij hebben technische en organisatorische procedures ingesteld om de informatie die we op deze Website verzamelen te beschermen.

Helaas is de doorgifte van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw naar onze Website doorgegeven gegevens niet garanderen: elke doorgifte is op eigen risico.

COOKIES

Onze Website maakt gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden tijdens het bezoeken van onze Website en stelt ons tevens in staat om onze Website te verbeteren. Raadpleeg ons Cookiebeleid hieronder voor gedetailleerde informatie over de cookies en andere technologieën die we gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.

SOCIALE MEDIA EN ANDERE DERDEN DIE INHOUD, RECLAME OF FUNCTIONALITEITEN VOOR ONZE DIENSTEN VERSTREKKEN

Bepaalde inhoud, reclame en functionaliteiten op onze Website kunnen afkomstig zijn van derden die niet aan ons gelieerd zijn. U kunt bijvoorbeeld op onze Website inloggen met behulp van aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen. Diensten zoals Facebook Connect bieden u de optie om informatie over uw activiteiten op deze Website te plaatsen op uw profielpagina zodat u deze kunt delen met uw netwerk.

Ook kunnen externe adverteerders op onze Website aanwezig zijn. Deze en andere derden kunnen bepaalde informatie verzamelen of ontvangen over uw gebruik van onze Websites, waaronder door het gebruik van cookies en andere internettechnologieën, en deze informatie kan in de loop van de tijd worden verzameld en samengevoegd met informatie die verzameld wordt via verschillende websites en online diensten.

Sommige van deze bedrijven nemen deel aan door de industrie ontwikkelde programma’s die bedoeld zijn om klanten een keuze te bieden om al dan niet gerichte reclame te ontvangen. Bezoek de websites van het Network Advertising Initiative, de Digital Advertising Alliance en de European Interactive Digital Advertising Alliance.

KINDEREN

Deze Website is niet gericht op kinderen (zoals gedefinieerd door lokale wetgeving), en UMG verzamelt niet bewust informatie van kinderen (zoals gedefinieerd door lokale wetgeving) zonder ouderlijke toestemming, tenzij dit in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving.

UW RECHTEN

Op grond van toepasselijk recht heeft u mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, en om te verzoeken om inzage in, rectificatie of wissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven onder “Contact”. Wanneer u verzoekt om deze informatie, kunnen wij van u vragen om uw identiteit te bewijzen door middel van een goedgekeurde legitimatie.

Op grond van toepasselijk recht heeft u mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het geval u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met toepasselijk recht.

U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel en bijgewerkt houden van uw gegevens. U kunt uw gegevens bijwerken door contact met ons op te nemen zoals beschreven onder “Contact”.

Wij bewaren uw gegevens zolang als uw account actief is, of zolang als nodig om u diensten te verstrekken. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens zoals nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Indien u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrieven aan u te verzenden. Uit respect voor uw privacy bieden wij u de mogelijkheid om geen nieuwsbrieven of marketingmateriaal meer van ons te ontvangen. Hiertoe volgt u de aanwijzingen in deze e-mails en wijzigt de e-mailvoorkeuren in uw accountinstellingen. U kunt ook contact met ons opnemen zoals beschreven onder “Contact”.

Indien u heeft gesolliciteerd op een baan bij UMG, hebt u mogelijk bepaalde rechten op grond van de voor u toepasselijke lokale wetgeving met betrekking tot uw sollicitatie of onze beoordeling daarvan. U kunt verzoeken om uw rechten uit te oefenen indienen zoals beschreven onder “Contact”.

UW PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Inwoners van de staat Californië kunnen kiezen om hun persoonlijk identificeerbare gegevens die worden gedeeld met derden niet te laten gebruiken voor direct-marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven onder “Contact”.

Do-not-track-signalen en soortgelijke mechanismen. Sommige webbrowsers zenden “do-not-track”-signalen naar de websites en andere online diensten waarmee een gebruiker communiceert. Er bestaat geen industriestandaard die regelt wat websites eventueel, moeten doen wanneer zij deze signalen ontvangen. UMG onderneemt momenteel geen actie naar aanleiding van deze signalen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze Website, onze nieuwsbrieven en andere communicatie kunnen, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Indien u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden.

WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

Elke materiële wijziging die wij in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid wordt op deze pagina geplaatst vóór de wijziging in werking treedt, en/of stellen wij u op de hoogte van de wijziging via de Website of, in voorkomend gevallen, per e-mail. Controleer regelmatig op updates of wijzigingen in ons privacybeleid.

GEBRUIKERS UIT DE EUROPESE UNIE

Deze afdeling van het Privacybeleid is alleen van toepassing indien u de Website gebruikt vanuit een land dat een lidstaat van de Europese Unie is, en vormt een aanvulling op de informatie in dit Privacybeleid.

Rechtsgrond voor verwerking: Wij verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden die vermeld zijn dit Privacybeleid zoals hierboven beschreven. Onze rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens omvat verwerking die: nodig is voor de uitvoering van het contract tussen u en ons (bijvoorbeeld om u de diensten te verlenen waarom u verzoekt en om u te identificeren en te verifiëren zodat u de Website kunt gebruiken); nodig is om te voldoen aan wettelijke eisen (bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke boekhoudregels en verplichte openbaarmaking aan wethandhavingsinstanties); nodig is voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld voor het beheer van onze relatie met u en het verbeteren de Website); en op basis van toestemming van onze klanten (bijvoorbeeld om met u te communiceren over onze producten en diensten en u marketinginformatie te verschaffen), die vervolgens te allen tijde kan worden ingetrokken (met behulp van de voorkeursinstellingen in e-mails of op onze Websites, door middel van dit formulier, of door ons een e-mail te sturen zoals beschreven onder “Contact”, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het intrekken hiervan wordt aangetast.

Ter ondersteuning van onze gegevensverwerkingsactiviteiten kunnen wij gebruik maken van technologieën voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Onze mogelijkheden voor geautomatiseerde besluitvorming omvatten logica die probeert om artiesten, muziek, communicatie, producten of aanbiedingen te herkennen waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn. Het gebruik van deze logica helpt ons bij het personaliseren van uw interacties met UMG en UMG-artiesten. Voor u betekent dit dat u online advertenties, direct marketing-berichten (indien u zich hiervoor heeft aangemeld) of andere reclame- of marketingberichten of speciale aanbiedingen te zien kunt krijgen op basis van uw activiteit op onze Websites of interacties met UMG-ondernemingen of onze externe partners.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om ons persoonsgegevens te verstrekken zoals hierboven beschreven om ons in staat te stellen om u alle functies van de Website te kunnen laten gebruiken.

Internationale doorgiften

Het door ons delen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid kan betekenen dat uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij het doorgeven van uw persoonsgegevens buiten de EER zorgen wij voor een vergelijkbare mate van bescherming door, waar wettelijk verplicht, ten minste één van de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

• Doorgifte van persoonsgegevens naar landen die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming voor persoonsgegevens hebben;
• Met behulp van specifieke overeenkomsten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als zij in Europa genieten; of
• Doorgifte van persoonsgegevens naar een rechtspersoon in de Verenigde Staten die zich heeft aangemeld voor het EU-US Privacy Shield, waardoor deze rechtspersoon verplicht is om een gelijkwaardige bescherming te bieden voor persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld als deze persoonsgegevens in de EU genieten.

Cookiebeleid

INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES EN TRACERINGSTECHNOLOGIEËN

Onze Website maakt gebruik van cookies en andere gelijksoortige technologieën (zoals hieronder beschreven) om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden bij het bezoeken van onze Website, en u te voorzien van gepersonaliseerde inhoud en reclame.

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers die wij, indien u hiermee akkoord gaat, opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer.

Cookies bevatten informatie die wordt verstuurd naar de harde schijf van uw computer.In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Type cookieDoel van de cookie
Strikt noodzakelijk Deze cookies zijn noodzakelijk om u te laten surfen op onze website en gebruik te laten maken van de functies hiervan. De informatie die door deze cookies wordt verzameld heeft, bijvoorbeeld, betrekking op de scripttaal van de website en beveiligingstokens om delen van onze Website te beveiligen.
Prestatie/analytisch Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe u onze Website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s u het vaakst bezoekt, of u foutmeldingen ontvangt en hoe u op onze Website terechtgekomen bent. De informatie die door deze cookies wordt verzameld wordt enkel gebruikt ten behoeve van een beter gebruik van onze Website, en nooit om u te identificeren. Deze cookies worden soms geplaatst door externe leveranciers van analysediensten voor websiteverkeer, zoals Google Analytics.
FunctioneelDeze cookies onthouden door u gemaakte keuzes, bijvoorbeeld het land van waaruit u onze Website bezoekt, uw taal en eventuele wijzigingen die u hebt aangebracht in tekstformaat of andere onderdelen van webpagina’s die u kunt aanpassen om uw ervaring op onze Website te verbeteren en uw bezoeken beter af te stemmen op uw voorkeuren en plezieriger te maken. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en kan niet worden gebruikt voor het bijhouden van uw surfgedrag op andere websites.
Doelgroepgericht of reclameDeze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag en afgeleide interesses om reclame voor u relevanter te maken. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden meestal geplaatst door reclamenetwerken van derden. Ze herinneren de andere websites die u bezoekt en deze informatie wordt gedeeld met externe organisaties, bijvoorbeeld adverteerders.
Sociale mediaDeze cookies stellen u in staat om dat wat u op onze Website heeft gedaan te delen met sociale mediabedrijven zoals Facebook en Twitter. Wij hebben geen zeggenschap over deze cookies. Raadpleeg het privacybeleid van deze bedrijven om te weten te komen hoe hun cookies werken.

Houd er rekening mee dat derden (waaronder bijvoorbeeld reclame-netwerken en aanbieders van externe diensten zoals analysediensten voor internetverkeer) ook cookies kunnen gebruiken, en dat wij hier geen controle over hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of doelgroepgerichte cookies.

Wij kunnen cookies gebruiken:
(i) voor het verzamelen van geanonimiseerde gegevens over gebruikersgedrag op onze Website. Wij kunnen ook vastleggen vanaf welke website gebruikers komen en naar welke website ze gaan, alsmede bepaalde demografische gegevens (bijv. de locatie van de gebruiker), en wij kunnen deze gegevens gebruiken om gebruikersgedrag op meerdere websites te analyseren;
(ii) om gebruikers in categorieën in te delen (op een anonieme basis) op basis van demografische en/of gedragsgegevens en dit gebruiken om (1) onze reclame te richten op door cookies geregistreerde gebruikers op websites van derden en websites van Universal Music, en (2) deze gegevens te gebruiken ten behoeve van gerichte reclame door derden aan gecategoriseerde, met cookies geregistreerde gebruikers met betrekking tot het plaatsen van reclame die UMG gekocht/geplaatst heeft en namens derden richt op een bepaalde doelgroep, of met betrekking tot het plaatsen van reclame die derden gekocht/geplaatst hebben en gericht zijn op door cookies vastgelegde gebruikerscategorieën die UMG aan deze derden heeft “verkocht”.

Een aantal van onze Websites kunnen gebruik maken van Google AdSense voor de publicatie van advertenties, met inbegrip van uw demografische gegevens en informatie over uw interesses. Wanneer u een advertentie bekijkt of hierop klikt, wordt een cookie ingesteld om te zorgen dat op deze en andere websites advertenties worden aangeboden die beter aansluiten op uw interesses. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van deze cookie te weigeren, door de instellingen aan te passen op de reclame- en privacypagina van Google.

De meeste internetbrowsers worden automatisch ingesteld om cookies te accepteren. Als u echter cookies (of soortgelijke technologieën) wilt weigeren of verwijderen, kunt u de pagina’s voor hulp en ondersteuning van uw internetbrowser raadplegen voor aanwijzingen over hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen. Houd er rekening mee dat als u cookies verwijdert of uitschakelt u mogelijk niet kunt profiteren van alle functies van onze Website, waaronder bepaalde gepersonaliseerde kenmerken.

Raadpleeg voor meer informatie over cookies www.allaboutcookies.org, of bezoek www.youronlinechoices.eu waarop u nadere informatie kunt vinden over gedragsgericht adverteren en online privacy.

Webbakens

Wij, of onze externe partners, kunnen gebruik maken van een softwaretechnologie genaamd webbakens (ook bekend als webbugs, transparante gifs of pixels) die ons helpt te begrijpen welke inhoud effectief is, bijvoorbeeld door het aantal gebruikers dat deze pagina’s heeft bezocht, en om inzicht te krijgen in gebruikspatronen. Webbakens zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatiecode, die werken op een vergelijkbare manier als cookies, en worden gebruikt om ons te laten weten wanneer inhoud wordt bekeken. In tegenstelling tot cookies, die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van een gebruiker, zijn webbakens opgenomen op webpagina’s, advertenties en e-mails. Wij, of onze externe partners, kunnen de informatie die verzameld wordt door webbakens koppelen aan andere informatie die wij over u verzamelen.

Naast het uitschakelen van cookies en andere traceringstechnologieën zoals hierboven beschreven, kunt u ervoor kiezen om geen gerichte reclame te ontvangen van deelnemende reclamenetwerken, leveranciers van doelgroepsegmenten en advertentieservers en andere dienstverleners door het bezoeken van websites van het Network Advertising Initiative, de Digital Advertising Alliance en de European Interactive Digital Advertising Alliance.